Derfor er sundhed i Skive Kommune et fælles ansvar med en fælles målsætning i mødet mellem den ansatte og den enkelte, på tværs af forvaltningerne og ude i lokalsamfundene.

I Skive Kommune mener vi, at sundhed handler om trivsel, velvære, livskvalitet og de miljøer, der omgiver os. Vi sætter nu fokus på de muligheder, der er for, at vi i fællesskab arbejder for mere sundhed for alle. Det betyder, at sundhed i Skive Kommune er mere end en livsstilsændring, som alene retter sig mod et rygestop, ikke drikke for meget eller at være mere fysisk aktiv.

Sundhedspolitikken tager afsæt i to former for sundhedsopfattelser. Den ene omhandler de officielle sundhedsbudskaber. Denne opfattelse bruges af de sundhedsprofessionelle og i det etableret system, fordi den er videnskabelig underbygget, målbar og objektiv. Det er den, medierne fortæller om, når de blandt andet siger, at vi skal have ”6 stykker frugt og grønt om dagen” og dyrke ”30 minutters motion om dagen”.Den anden sundhedsopfattelse er den, vi selv danner ud fra egne erfaringer og oplevelser i hverdagen. Denne opfattelse har afgørende betydning for, hvordan sundhed opfattes, og hvad der opleves vigtigt for den enkelte.

De to opfattelser kan være vidt forskellige, og den individuelle idé om sundhed kan veje tungere end de officielle sundhedsbudskaber, hvilket kan skabe en kløft mellem de professionelle og den enkelte i mødet omkring sundhedsarbejdet.

Derfor ønsker vi i Skive Kommune at arbejde på, at den enkelte borger bliver en mere aktiv medspiller i kommunens sundhedsarbejde fra start til slut, så den individuelle og den officielle sundhedsopfattelse mødes. Det kan kun ske ved at tage afsæt i den enkeltes sundhedsopfattelse og sammen arbejde henimod en sundhedsmæssig forandring og forbedring. Med udgangspunkt i den enkeltes hverdag vil vi tilgodese den enkeltes behov og kompetencer og dermed også skabe større lighed i sundhed.

I denne politik er der valgt fire temaer, som alle tager afsæt i Sammen om sundhed. To af temaerne ”Bevæg dig for Livet” og ”Røg- fri Fremtid” er eksempler på, hvordan vi som kommune igennem partnerskabsaftaler med eksterne partnere kan samarbejde på tværs både lokalt samt nationalt og dermed være sammen om sundhed.

 

Publiceret 21-11-2019